حراج ساوت ساوت وزا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $146,300
بیشینه برآورد $146,300
مجموع فروش $23,000
میانگین ارزش آثار $23,000
هنرمندان 10
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

رویداد فروش آنلاین زمانبندی شده آنلاین
5 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,200
مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
$30,000 - $50,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
$20,000 - $30,000

برآورد فروش