حراج حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £120,000
136,364 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £180,000
204,545 دلار آمریکا
مجموع فروش £252,000
286,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £252,000
286,364 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن: حراج آنلاین، هنگ‌کنگ آنلاین
14 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها HK$5,080
650 دلار آمریکا
فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم
18 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا