حراج عکس‌های معاصر و مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €10,000
12,987 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €14,000
18,182 دلار آمریکا
مجموع فروش €11,590
15,052 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €5,795
7,526 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌های معاصر و مدرن
برلین
5 آذر 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,500
9,375 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
13 خرداد 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,660
8,122 دلار آمریکا
عکاسی
برلین
7 آذر 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا