گریزِباخ

برلین | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

عکس‌های معاصر و مدرن
برلین
5 آذر 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,500
9,375 دلار آمریکا
عکس‌های معاصر و مدرن
برلین
8 خرداد 1392
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €11,590
15,052 دلار آمریکا