حراج گواه یک سفر: مجموعه الزیانی


  • ساتبیز لندن
  • 5 اردیبهشت 1402
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £977,700
1,214,082 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,405,500
1,745,312 دلار آمریکا
مجموع فروش £2,309,427
2,867,785 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £26,243
32,588 دلار آمریکا
هنرمندان 72
آثار هنری 95
آثار هنری فروخته شده 88
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا