حراج نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها، آرت‌دکو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €6,000
6,670 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
8,894 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها
22 آذر 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
تابلوها و مجسمه ها مدرن ، طراحی ، هنر آفریقا ، عکس ها
1 مرداد 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,600
10,023 دلار آمریکا
نقاشی‌ها و مجسمه‌های معاصر و مدرن
30 تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا