حراج نقاشی‌ها و مجسمه‌های معاصر و مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €25,000
28,090 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €30,000
33,708 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها، آرت‌دکو
21 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های مدرن و معاصر
14 اردیبهشت 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها
22 آذر 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا