حراج سالن ای.آر.سی رئالیسم قرن بیست‌ و‌ یکم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $87,000
بیشینه برآورد $126,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 5
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کشفیات معاصر
نیویورک
26 تیر 1403
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $51,600
آکشن معاصر روز
نیویورک
25 اردیبهشت 1403
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $231,140
عکس‌ها
نیویورک
22 فروردین 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $17,780