حراج عکاسی‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €64,000
80,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €96,000
120,000 دلار آمریکا
مجموع فروش €85,350
106,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €28,450
35,563 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز هنر مدرن و معاصر
پاریس
16 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €101,600
109,636 دلار آمریکا
روز هنر معاصر آنلاین
پاریس
17 خرداد 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €63,500
68,280 دلار آمریکا
حراج عصر هنر معاصر
پاریس
15 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا