حراج کلکسیون سپتامبر - روز 2


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,200
بیشینه برآورد $1,800
مجموع فروش $900
میانگین ارزش آثار $450
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اکتبر 2023: روز دوم
29 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
دوموشِل آرت گالریز - مهر 1395
30 مهر 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500
نقاشی‌ها - طراحی‌ها - کارهای هنری و مبلمان - مجسمه‌ها - سرامیک - جواهرات - ظروف شیشه - فرش
27 شهریور 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $65,000