دوموشِل آرت گالریز

مقایسه
حراج های گذشته

کلکسیون سپتامبر - روز 2
19 شهریور 1400
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $900
دوموشِل آرت گالریز - مهر 1395
30 مهر 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500