حراج عکس‌ها


  • ساتبیز نیویورک
  • 17 فروردین 1390
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,000
بیشینه برآورد $15,000
مجموع فروش $18,750
میانگین ارزش آثار $18,750
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کشفیات معاصر
نیویورک
26 تیر 1403
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $51,600
آکشن معاصر روز
نیویورک
25 اردیبهشت 1403
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $231,140
عکس‌ها
نیویورک
22 فروردین 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $17,780