حراج از تهران با عشق


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $139,700
بیشینه برآورد $139,700
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 15
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر ایران
لس آنجلس
22 شهریور 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,000
بازگشت جادو
9 تیر 1401
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
27
فروخته نشده
مجموع فروش ها £16,100
19,634 دلار آمریکا
مجموعه و اموال دی‌تی‌اِل‌اِی، روز 2
12 مرداد 1403
$1,500 - $2,000

برآورد فروش