حراج بازگشت جادو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £141,800
172,927 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £141,800
172,927 دلار آمریکا
مجموع فروش £16,100
19,634 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £2,683
3,272 دلار آمریکا
هنرمندان 31
آثار هنری 34
آثار هنری فروخته شده 6
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

از تهران با عشق
لس آنجلس
21 بهمن 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
16 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,000
1,259 دلار آمریکا