حراج هنرهای زیبا، مجموعه‌ی دریانوردی و آثار آنتیک


  • حراج و ارزیابی ای‌جیز گلندیل
  • 26 شهریور 1401
  • ای. جِیز حراجی از هنرهای زیبا، اشیای دریانوردی و آثار آنتیک در 17 سپتامبر2022 برگزار می‌کند.

    خانه حراج ای. جیز در آریزونای آمریکا، بیش از 150 حراج در سال برگزار می‌کند که شامل حوزه‌های مختلفی از جمله آنتیک، جواهر، مبلمان، اتومبیل و آثار هنری می‌باشد.

    سه اثر از اردشیر محصص هنرمند ایرانی، در این حراج برای فروش به نمایش گذاشته می‌شود.

گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $30
بیشینه برآورد $30
مجموع فروش $440
میانگین ارزش آثار $147
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
5 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $490
هنرهای زیبا، جواهرات و اجناس کلکسیونی
29 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $305
طلا و نقره، آثار آنتیک و کلکسیونی
22 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,425