حراج Contemporary Art Day Auction


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #252 (فروخته شده)
اکریلیک و اکلیل روی بوم
175.3 * 145.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
21.786%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1389

شماره اثر #133 (فروخته شده)
130 * 160 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
51.3%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1389