حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €600,800
694,566 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €800,800
925,780 دلار آمریکا
مجموع فروش €272,220
314,705 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €10,082
11,656 دلار آمریکا
هنرمندان 52
آثار هنری 99
آثار هنری فروخته شده 27
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
9 تیر 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €20,400
21,413 دلار آمریکا
هنر مدرن - هنر معاصر
19 فروردین 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €30,600
33,608 دلار آمریکا
هنر مدرن - هنر معاصر
16 آذر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,250
106,245 دلار آمریکا