کرنت د سینت سیر

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
9 تیر 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €20,400
21,413 دلار آمریکا
حراج تابستان
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا