کرنت د سینت سیر

حراج های گذشته

هنر مدرن - هنر معاصر
16 آذر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,250
107,102 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
5 آبان 1400
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
73
فروخته نشده
مجموع فروش ها €272,220
314,705 دلار آمریکا