حراج Drouot Richelieu, Salle 7, Vente Tableaux Modernes*


  • اَدر پاریس
  • 28 آبان 1389
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €254,450
348,562 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €327,700
448,904 دلار آمریکا
مجموع فروش €175,650
240,616 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €6,506
8,912 دلار آمریکا
هنرمندان 15
آثار هنری 40
آثار هنری فروخته شده 27
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا