حراج نسخه‌ها و آثار روی کاغذ


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,200
مجموع فروش $1,638
میانگین ارزش آثار $1,638
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180
عکس‌ها
نیویورک
15 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $26,460
اکنون جدید
نیویورک
6 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $17,640