حراج نقاشی‌های مهم انتزاعی و معاصر، مجسمه‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €120,000
164,384 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €150,000
205,479 دلار آمریکا
مجموع فروش €166,050
227,466 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €166,050
227,466 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و انتزاعی
8 اردیبهشت 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,450
9,422 دلار آمریکا
Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures
7 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €11,100
15,417 دلار آمریکا
چاپ، چندنسخه‌ای‌ها، مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر، انتزاعی و مدرن
8 اردیبهشت 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا