حراج فروش ماه آگوست و هنر آسیایی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $8,000
بیشینه برآورد $16,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
29 مرداد 1401
$8,000 - $16,000

برآورد فروش

فروش ماه جولای و هنر آسیایی
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,000
فروش آثار هنری و آسیایی ماه ژوئن
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $13,500