حراج آثار دکوراتیو مدرن، اسباب، نقاشی و آثار هنری آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,200
بیشینه برآورد $3,300
مجموع فروش $6,300
میانگین ارزش آثار $3,150
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبای قرن بیستم و بیست‌ویکم
الکساندریا
23 خرداد 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $800
کورنوکوپیا- نقاشی، طراحی و چاپ دسامبر
25 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آثار هنری و مبلمان قرن بیستم و بیست و یکم
7 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0