حراج هنر معاصر و کلاسیک آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,700
2,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €2,600
3,058 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و کلاسیک آنلاین
استانبول
8 اسفند 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,300
1,465 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
استانبول
13 خرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $5,490
هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین
11 خرداد 1403
$1,629,000 - $2,331,000

برآورد فروش