حراج عکس‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $18,000
بیشینه برآورد $24,000
مجموع فروش $26,460
میانگین ارزش آثار $8,820
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180
نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
نیویورک
27 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,638
اکنون جدید
نیویورک
6 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $17,640