حراج حراج آنلاین هنر خاورمیانه شامل آثاری از کلکسیون ساعتچی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £306,600
426,366 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £471,000
654,985 دلار آمریکا
مجموع فروش £238,149
331,177 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £4,763
6,624 دلار آمریکا
هنرمندان 48
آثار هنری 74
آثار هنری فروخته شده 50
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
16 خرداد 1403
24 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
36 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
48
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,453,536
3,113,308 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا