حراج هنر معاصر و مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €36,000
52,941 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €44,000
64,706 دلار آمریکا
مجموع فروش €45,600
67,059 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €22,800
33,529 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
4 آذر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,750
3,113 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
3 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €23,370
31,598 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
1 خرداد 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €14,760
18,923 دلار آمریکا