خانه حراج بلیندارته

ناپل | ایتالیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
4 آذر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,750
3,113 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر + دیزاین
6 خرداد 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,490
21,371 دلار آمریکا