حراج معاصر روز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £61,500
91,791 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £84,500
126,119 دلار آمریکا
مجموع فروش £56,505
84,336 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £11,301
16,867 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا
عکس‌ها
30 آبان 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £7,620
9,557 دلار آمریکا