حراج Sotheby's - لندن - بهمن 1382


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #271 (فروخته شده)
ink on gelatin silver print, n. 9 / 10
35.3 * 27.8 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
180%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 بهمن 1382

شماره اثر #272 (فروخته شده)
gelatin silver print with brush, pen and black ink, artist's proof (from an edition of 10 plus 3 artist's proofs)، ink on gelatin silver print, n. 10 / 10
35.5 * 28 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 بهمن 1382

شماره اثر #273 (فروخته شده)
چاپ سیلور ژلاتینی
110 * 176 سانتی متر
A.P 1/5 + 2 A.P
برآورد
 
قیمت فروش
17.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 بهمن 1382