حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه


  • ساتبیز لندن
  • 29 مهر 1399
  • هنری قرن بیستم / خاورمیانه (20 تا 27 اکتبر) مجموعه ای خیره کننده از آثار محبوب ترین هنرمندان از دوران مدرن تا دوره معاصر را به نمایش می گذارد. این حراج مجموعه ای  متنوع از آثار خاورمیانه، شامل آثار استادان توانمند ایرانی ، هنرمندان پویا و  هنرمندان حوزه خلیج فارس می باشد.

گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £522,000
686,842 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £714,000
939,474 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £43,958
57,839 دلار آمریکا
هنرمندان 17
آثار هنری 29
آثار هنری فروخته شده 23
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا