حراج شماره‌ی 4


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $35,080
بیشینه برآورد $48,720
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 13
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

شماره‌ی 5
تورنتو
29 بهمن 1402
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 3
تورنتو
19 دی 1402
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 2
تورنتو
3 دی 1402
مجموع فروش ها C$0
0 دلار آمریکا