حراج عکس‌ها و کتاب‌های عکس مهم


  • سوآن نیویورک
  • 18 آذر 1389
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $8,000
بیشینه برآورد $12,000
مجموع فروش $12,000
میانگین ارزش آثار $12,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
نیویورک
25 آبان 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,250
Photographic Literature & Important Photographs
نیویورک
30 اردیبهشت 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $18,000
عکس‌های مهم قرن 19ام و 20ام
نیویورک
30 مهر 1387
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $9,600