Swann

مقایسه
حراج های گذشته

عکس‌ها و کتاب‌های عکس مهم
نیویورک
18 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $12,000
Photographic Literature & Important Photographs
نیویورک
30 اردیبهشت 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $18,000