حراج اکنون جدید


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £46,000
60,542 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £68,000
89,497 دلار آمریکا
مجموع فروش £86,940
114,425 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £28,980
38,142 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز
21 مهر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £252,000
286,364 دلار آمریکا
موج گرما آنلاین
15 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,260
1,500 دلار آمریکا
فروش روز هنر معاصر و قرن 20ام
13 اسفند 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £143,640
195,455 دلار آمریکا