حراج هنر قرن بیستم و هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £42,000
39,437 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £68,000
63,850 دلار آمریکا
مجموع فروش £139,700
131,174 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £69,850
65,587 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فوتوگرافز
1 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £35,280
29,225 دلار آمریکا
حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز
21 مهر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £252,000
286,364 دلار آمریکا
موج گرما آنلاین
15 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,260
1,500 دلار آمریکا