حراج هنر قرن بیستم و هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £42,000
50,548 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £68,000
81,839 دلار آمریکا
مجموع فروش £139,700
168,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £69,850
84,065 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم
18 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا
عکس‌ها
30 آبان 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £7,620
9,557 دلار آمریکا