حراج حراج هفتگی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $700
بیشینه برآورد $1,100
مجموع فروش $2,100
میانگین ارزش آثار $1,050
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آثار استثنائی هنر مدرن و میراث کالیفرنیا
لس آنجلس
3 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,750
هنر + طراحی آنلاین
21 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
زیگفرید و روی اساتید ناممکن
لس آنجلس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $19,125