حراج اِیبل

لس آنجلس | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
برای یک قرن، شرکت حراج اِیبل سنت حراج عمومی آمریکایی را به طرز ماهرانه ای تمرین کرده و با اشتیاق حفظ کرده است. اکنون در نسل چهارم خود و هنوز هم توسط خانواده اداره می شود، به‌عنوان بازار برتر در کالیفرنیای جنوبی برای اثاثیه، هنر و جواهرات زیبا شناخته می‌شود - که مخاطبان بین المللی خریداران و فروشندگان را به خود جلب می‌کند.
حراج های گذشته

حراج هفتگی
لس آنجلس
14 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,100
آثار استثنائی هنر مدرن و میراث کالیفرنیا
لس آنجلس
3 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,750