حراج حراج روز هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
مجموع فروش HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مجموعه امیلی فیشر لاندو: یک دوره تعریف شده آنلاین
نیویورک
24 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $21,590
روز هنر مدرن و معاصر
پاریس
16 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €101,600
109,636 دلار آمریکا
روز معاصر
نیویورک
25 آبان 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $215,900