تهران، تهران ،خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان ناصری، خیابان دریا (قندی)، پلاک ۶
23 اردیبهشت 1401 - 1 خرداد 1401
نمایشگاه های نزدیک فعلی

ریسایز
تهران
23 اردیبهشت 1401 - 31 اردیبهشت 1401
بیهودگی‌های آشنا
23 اردیبهشت 1401 - 3 خرداد 1401
نهفتگی
تهران
16 اردیبهشت 1401 - 2 خرداد 1401