ساعت کاری: 01:00 pm - 09:00 pm
روزهای کاری: شنبه - جمعه
تهران، خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، ضلع جنوبي باغ هنر، خانه‌ي هنرمندان ايران
مسیریابی