تهران، تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵
18 شهریور - 29 مهر 1401