1957

لندن | بریتانیا
 گالری 1957 یک گالری با تمرکز بر هنر معاصر واقع در شهر آکرا در غناست. این گالری در 6 مارس 2016 در روز استقلال غنا از بریتانیا، توسط مروان زاخم، صاحب یک شرکت ساختمانی بریتانیایی تأسیس شد. هدف گالری 1957 معرفی هنرمندان غرب آفریقا و هنرمندان آفریقایی دور از وطن است. این گالری در سال 2020 شعبه‌ی لندن خود را افتتاح کرد. 

گالری 1957 برگزارکننده‌ی رویداد جایزه ‌هنری «یا آسانتوا» (Yaa Asantewaa) است که به هنرمندان زن آفریقایی که در عرصه‌ی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تعلق می‌گیرد. این اولین جایزه‌ی هنری است که به هنرمندان زن آفریقایی اختصاص داده شده است. 

5 نتیجه فیلتر
مدیریت فیلترها
اعمال >
هنرمند
نمایشگاه
رشته هنری
سال خلق
طول
عرض
ارتفاع
نام اثر هنری