کور پور

ایران | 1366
مقایسه
درباره کور پور

گران ترین اثر

آرتچارت | بچه حرامزاده از کور پور
بچه حرامزاده
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
25 شهریور 1393
تعداد حضور
21
تعداد آثار
21
میانگین قیمت فروش
52,659 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
28,627 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
41,061 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
76.19%
میانگین رشد ارزش آثار
34.241%