Aguttes

مقایسه
حراج های گذشته

حراج آنلاین: مدرن‌سازی نقاشی در قرن گذشته آنلاین
20 فروردین 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €625
743 دلار آمریکا
آنلاین : هنر معاصر آنلاین
30 آبان 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,400
2,845 دلار آمریکا
هنر معاصر
5 آبان 1399
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €9,100
10,753 دلار آمریکا
CONTEMPORARY ART
پاریس
9 خرداد 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €7,800
8,667 دلار آمریکا
نقاشی مدرن
4 آبان 1394
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €15,938
17,611 دلار آمریکا
Aguttes - پاریس - خرداد 1388
پاریس
26 خرداد 1388
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Aguttes - پاریس - خرداد 1388
26 خرداد 1388
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا