الکس کوپر

مقایسه
حراج های گذشته

نقاشی، مبلمان، هنرهای دکوراتیو و قالیچه‌های زیبا
2 مرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $550
نقاشی، مبلمان، هنر دکوراتیو و قالیچه‌های مرغوب
19 بهمن 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $150