الکس کوپر

مقایسه
حراج های گذشته

نقاشی، مبلمان، هنرهای دکوراتیو و قالیچه‌های زیبا
2 مرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $550
نقاشی، مبلمان، هنر دکوراتیو و قالیچه‌های مرغوب
19 بهمن 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $150
Fine and decorative Art Gallery Sale Featuring a World Renowed Estate Collection of Early George Nakashima Furniture
26 خرداد 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $550
Gallery Sale: June 15 and 17, 2017
25 خرداد 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0