آرت اسکوپس

مقایسه
حراج های گذشته

Modern and Contemporary Art of the Middle East
بیروت
25 فروردین 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $18,000
Modern and Contemporary Art: Icons and Rising Stars of the Middle East
بیروت
28 شهریور 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و خاورمیانه
بیروت
21 اسفند 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $9,200