آسته بوتو

جنوا | ایتالیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و فیگوراتیو معاصر
31 فروردین 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €35,960
43,331 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
28 فروردین 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا