آکشناتا

حراج های گذشته

هنر تمثیلی قرن 20ام و 21ام
برلین
21 تیر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آثار هنری دوره‌ی پساجنگ
برلین
15 بهمن 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €27,500
30,713 دلار آمریکا